New
Normalism

Människor rör sig alltid mot något nytt. Nya tankar, nya känslor och nya sätt att leva. Vi bygger varumärken som blir en del av den rörelsen. Och som ibland leder den, mot det nya normala.

Säg hej till Lisa om du vill veta mer om hur vi arbetar.
Fortsätt ned om du vill veta mer om hur vi tänker.

Spela roll

Kommunikation har bara en enda uppgift: att göra skillnad. För er och era kunder. Ibland faktiskt för resten av världen.

Välj rätt fel

Vår strategi är strategi. Att lösa rätt problem, för att få rätt saker att hända.

Örat mot datan

Data gör oss smartare och tar oss närmare människor. Studier och analyser visar vad som är normalt för dig och dina kunder idag, och hintar om i vilken riktning ert nya normala finns.

Tänk med magen

För att nå människor behöver vi göra data till känslor. Det är den effektivaste metoden att förändra det normala: från en mage till en annan.

Professiosnälla

När vi människor är snälla mot varandra så mår vi bättre, tänker bättre och presterar bättre. Det finns det data och mage på.

Pang

Sist, men kanske störst. Reklam som vill förändra det normala måste vara kraftfull nog att vända upp och ned på tankar, beteenden och attityder. Pang.