Den gränslösa annonsen

Kampanjen Tillsammans är vi Läkare Utan Gränser handlar om att minska distansen mellan givare och läkare. Här fick det visualiseras av en gränsöverskridande rad mellan två historier, där den ena påverkas av den andra. Precis som Läkare Utan Gränsers organisation vill fungera – att folkrörelsen och hjälteinsatserna ska vara närmre än någonsin.